A+ A A-

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

7, 14, 15,  sierpnia AD 2022

 
Marcin Radomski,
rzymskokatolik, wolny
zamieszkały w Komorowie

pragnie poślubić

JustynęMałgorzatę Łysoń,
rzymskokatoliczkę, wolną,
zamieszkałą w Lutomi Dolnej.