Get Adobe Flash player

Kalendarz

« Styczeń 2021 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Schola

Skład scholi

1. Kalina Nowakowska
2. Nikodem Nowakowski
3. Viktoria Szczypińska
4. Martyna Kunicka
5. Wiktoria Kozłowska
6. Iwona Halkowicz

7. Oliwia Opalach
8. Kinga Kubisztal
9. Kasia Baranowska
10. Ewelina Malinowska
11. Miłosz Nowakowski
12. Jakub Wicher
13. Mateusz Zborowski
14. Hanna Guźlińska
15. Karolina Olech 
16. Natalia Męczywór 

Prowadzenie: Dorota Nowakowska, Kamila Męczywór, Kamila Dzieszuk

Plan spotkań scholi

Godziny spotkania:
17.30 - 19.00

Miejsce spotkania:
Salka w domu parafialnym

Cel spotkań scholi:

  • Rozwijanie talentów muzycznych (wokalnych, instrumentalnych);
  • Integracja dzieci z parafii;
  • Formacja liturgiczna i duchowa;

Program ramowy spotkania:

  • Zabawy integracyjne i energetyczne;
  • Śpiew znanych piosenek i nauka nowych;
  • Przerwa na herbatę i słodki poczęstunek;
  • Cykliczna etiuda artystyczna - występ wokalny lub recytatorski;
  • Praca w oparciu o materiały formacyjne dla parafialnych grup dziecięcych (konspekty zajęć) - w tym prace plastyczne, rozmowa, projekcje multimedialne o tematyce religijnej.

 

Regulamin scholi

1. Śpiewam na chwałę Panu Bogu, z zaangażowaniem i radością.

2. Uczestniczę w spotkaniach scholi w piątki w godz. 17.30 – 19.00. Wyjaśniam ewentualne nieobecności.

3. Uczestniczę we Mszy św. dla dzieci o godz. 9.45 i wraz ze scholą śpiewam przygotowane piosenki.

4. Biorę udział w innych wyznaczonych nabożeństwach w ciągu roku.

5. Na spotkaniach scholi przestrzegam ustalonych reguł zachowania.

6. W zajęciach biorę udział po złożeniu deklaracji uczestnictwa oraz zgody rodziców.

Śpiewnik scholi parafialnej

1. Jesteś Królem

Jesteś Królem, jesteś Królem,
Królem jest Bóg. /2x
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
stawajmy przed obliczem Pana,
wielbiąc Go.

2. Tyś jak skała

Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze,
Panie nasz, Boże nasz.
Tyś jak wiatr w swej naturze,
Tyś jest Stwórcą wszystkich nas.

Światłem swym rozświetlasz drogę,
Która prosto wiedzie nas.
Tam gdzie źródło Twej miłości,
Gdzie radośnie płynie czas.

Ref. Łandarej-łandaoooo, 
łandarej-łandao.

3. Oto jest dzień

Oto jest dzień, oto jest dzień,
Który dał nam Pan. / x2
Weselmy się, weselmy się
I radujmy się nim. / x2
Oto jest dzień, który dał nam Pan.
Weselmy się i radujmy się nim.
Oto jest dzień, oto jest dzień,
Który dał nam Pan.

4. Dotknął mnie dziś Pan

Dotknął mnie dziś Pan
I radość ogromną w sercu mam.
Z tej radość chcę,
Śpiewać i klaskać w dłonie swe.
Więc wszyscy razem chwalmy Go
Za to, że trzyma nas ręką swą.

5. Wielbić imię Pana dziś chcę

Wielbić imię Pana dziś chcę, /x3 to mój Bóg!
Imię Pana jest twierdzą, warowną twierdzą,
Skałą zbawienia, schronieniem mym.

6. Jezus Chrystus moim Panem jest

Jezus Chrystus moim Panem jest, Alleluja. / x2
On kocha mnie, On kocha mnie, alleluja. / x2

El hejem be Jeszua, Halleluja. / x2
Uła haweti, Uła heweti, hallelujah. / x2

7. Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary

Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary,
Pobłogosław wino to i chleb.
Wszystko, co czynimy, wszystko to, co mamy.
Przyjmij w darze dobry Boże nasz.

8. Raduje się dusza ma

Raduje się dusza ma, wielbi Pana swego.
Będę Ci śpiewał z całej siły.
Sławić Cię będę za Twe dzieła.
Będę Ci śpiewał z całej siły.
Błogosławić będę Twoje imię.
Jest miłosierny Pan zastępów.
Moc Jego ramienia nad swym ludem, Pan, mój Zbawca.


9.
Już teraz we mnie

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody,
Już teraz we mnie Twe Królestwo jest.

10. Oddaj brzemię Jezusowi

Oddaj brzemię Jezusowi, On pomoże Ci / 2x 
Wyżej / 7x Jezus coraz wyżej.
Niżej / 7x szatan coraz niżej.

11. Panu naszemu pieśni grajcie

Panu naszemu pieśni grajcie,
wysławiajcie Jego święte Imię. /x2
Alleluja. /x8

 
12. Czcijmy Jezusa

Czcijmy Jezusa, czcijmy Go! /x4
Powstał z martwych! /x2 I On żyje na wieki już!
Powstał z martwych! /x2 Więc razem się radujmy,
Świętując zmartwychwstania ten dzień!

13. Jesteś życiem mym

Jesteś życiem mym, więc każdy ruch robię w Tobie, Jezu.
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi (przeponą).
Jesteś drogą mą, więc każdy krok stawiam w Tobie, Jezu.
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi (przeponą).

Fale Twojej łaski, Panie,
Gdzie nie spojrzę, tam wciąż widzę Cię.
Twa miłość mnie uwiodła.
Jezu, jakże to możliwe jest.

14. Gdy na morzu

Gdy na morzu wielka burza, Jezus ze mną w łodzi jest. /x2
Mocną ręką trzyma mnie, łódka nie kołysze się.
Gdy na morzu wielka burza, Jezus ze mną w łodzi jest.
 
15. Przyjdź z pokłonem ludu Boży

Przyjdź z pokłonem, ludu Boży,
Przyjdź ze śpiewem, ludu Święty,
Sław Jezusa, swego Zbawcę,
Wspaniałego Króla chwały.
 

16. Stańmy radośnie

Stańmy radośnie i mówmy każdemu, że Jezus Królem jest. /x3
Że Jezus Chrystus Królem Królów jest.

 

17. Boża radość jak rzeka

Boża radość jak rzekaBoża radość jak rzeka,
Boża radość wypełnia duszę mą, Alleluja!
Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka,
Boża radość wypełnia duszę mą.
 

18. Tobie chór aniołów

Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń, chwała Barankowi!
Alleluja, alleluja, alleluja, chwała i cześć! / x2

19. Duchu Święty, przyjdź

Duchu Święty, przyjdź. /x2
Niech wiara zagości, n
adzieja zagości, niech miłość zagości w nas.
 

20. Spocznij na nas, Duchu Pana

Spocznij na nas, Duchu Pana, Duchu mądrości i rozumu,
Duchu poznania i bojaźni Bożej, Duchu miłości i mocy.

21. Bóg, mój Pan, daje mi moc

Bóg, mój Pan, daje mi moc,
On swą dłonią przygarnia mnie.
Życiu memu nadaje sens,
Z Nim w swym sercu kroczyć chcę.

22. Wspaniała Matka

1. Wspaniałą Matką zwą Ciebie ludzie, 
Biegnąc po pomoc w trosce i trudzie, 
Bo Ty pomagasz nam.
I patrzysz na nas czułym spojrzeniem, 
Pragniesz pomagać swoim ramieniem, 
Bo Tyś nadzieją nam.

Ref.: 
Tyle lat już kochasz, kochasz nas nieustannie. 
Serce otwierasz dla bliźniego, dla mnie. 
Jesteś najlepszą drogą do Syna.
Za wszystkie troski i Twoje starania 
Chcemy Cię darzyć pełnią zaufania.  
Dzięki Ci za to, że jesteś Matką.

2. Maryjo, Matko, my przychodzimy, 
O wstawiennictwo Ciebie prosimy, 
Bo Tyś ostoją nam.
Ty nam podajesz pomocną rękę, 
Z życia usuwasz grzechu udrękę, 
Bo Tyś ratunkiem nam.
 
23. Pomódl się Miriam

Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie,
Pomódl się, by Jezus we mnie żył.
Gdzie Ty jesteś, z
stępuje Duch Święty,
Gdzie Ty jesteś, niebo staje się.

Miriam, Tyś jest bramą do nieba,
Moim niebem jest Twój Syn,
Weź mnie, weź mnie do swego łona,
Bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty.

 
24. Jesteś radością mojego życia

Jesteś radością mojego życia, Ooo, Panie mój!
Ty jesteś moim Panem. /3x Na zawsze jesteś Panem mym.

 
25. Jezus Chrystus to panów Pan

Jezus Chrystus to panów Pan i całej ziemi Król. /x2
Jedyny Pan, Władca narodów, Jedyny Pan i Bóg.
W innym imieniu nie ma zbawienia, bo Jezus to panów Pan.
Jezus to panów Pan. /x2 Alleluja! Alleluja! Alleluja! /x4

 

26. Bo góry mogą ustąpić

Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać.
Ale miłość Moja, miłość Moja nigdy nie odstąpi od Ciebie, mówi Pan.

27. Bóg kocha mnie

Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem.
Raduje sie każdym moim gestem. Alleluja!
Boża radość mnie rozpiera, uuuu!

 
28. Jeśli radość

Jeśli radość w sercu chcesz mieć, jeśli radość.
Radość, która wiecznie ma trwać, t
aka radość.
Przed tron Boga przyjdź i
głoś Jego chwałę,
Przed tron Boga przyjdź i
głoś Jego chwałę i moc. Głoś chwałę i moc.
 
29. W moim sercu mieszka Bóg
W moim sercu mieszka Bóg, a Jego flagą radość jest. /x2
A Jego flagą radość jest.
Podniosę flagę wysoko, wysoko. /x2
Niech pozna, pozna cały świat. /x2
Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą. /x2
Niech pozna, pozna cały świat. /x2

30.
Panie, Twój tron wznosi się

Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata,
Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój.
Wywyższamy Cię, /x3 Boże nasz.

31. Otwórz me oczy, o Panie

Otwórz me oczy, o Panie,
Otwórz me oczy i serce, chcę widzieć Ciebie. /x2
Wywyższonego widzieć chcę,
Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały.
Wylej swą miłość i moc, gdy śpiewam
Święty, święty, święty. /x2 Chcę widzieć Ciebie.

 
32. Święty, święty

Święty, święty, święty, święty, święty Pan.
Święty, święty, święty, święty Bóg i Król!
Otwieram serce me, podnoszę ręce swe.
Królu wejdź i rozgość się!

 

33. Duchu Święty, wołam, przyjdź

Duchu Święty, wołam, przyjdź, bądź jak ogień duszy mej,
Bądź jak ogień w ciele mym, rozpal mnie.
Wszechmogący Bóg jest pośród nas,
Miłosierdzie Jego wielkie jest,
Okazuje dobroć swoją dziś,
Dla tych, którzy chcą miłować Go.

 

34. Niebo jest w sercu mym

Królestwo Boga tutaj jest - 
Niebo jest w sercu mym.
Majestat Jego wokół nas - ...
I w Nim radości pełnia jest - ...
Świętości światło bije w krąg - ...

Swe cenne życie za mnie dał - ...
Bym w sobie wieczne życie miał - ...
W Chrystusie moja świętość jest - ... 
Nadzieja ma, dziedzictwo me - ...

Świątynia Jego tronem jest - ...
A Jezus fundamentem jest - ...
Powróci wkrótce, by nas wziąć - ...
Przez Ducha Swego woła: Przyjdź! - ...

 
35. Przychodzisz, Panie

Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych.
Jezu zmartwychwstały ze śladami męki.
Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha.
Panie nasz i Boże, uzdrów nasze ży-y-cie.

 

36. Wystarczy, byś był

Wystarczy, byś był, nic więcej, tylko byś był, nic więcej,
By Twoje skrzydła otuliły mnie.

 
37. Ciebie pragnie dusza moja

Ciebie pragnie dusza moja, w suchej ziemi pragnę Cię.
Przyjdź i zajmij miejsce swe na tronie naszych serc,
Przyjdź i zajmij miejsce swe na tronie.

My soul longs for You, Lord,

My soul longs for You, Lord, in a dry and weary land.
Come and take Your place in the centre of my heart.

38. Ziemia

Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką.
Wolność, którą mam w Tobie jest prawdziwa.
Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić,
Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie.

Ref. 
Będę tańczył przed Twoim tronem i oddam Tobie chwałę,
I nic już nie zamknie mi ust.
Żaden mur i żadna ściana, największa nawet tama.
O nie, nie zatrzyma mnie już.

Większy, większy jest we mnie Ten, który mnie umacnia.
Żaden Goliat nie może z nim równać się. /x2

39. Łaską jesteśmy zbawieni

Łaską jesteśmy zbawieni, z łaski możemy tu stać.
Łaską usprawiedliwieni i przez Baranka krew.
Wzywasz nas, Panie, do siebie przed Twój w niebie tron.
My łaską obdarzeni Tobie składamy hołd.

 
40. Idzie mój Pan

Idzie mój Pan, idzie mój Pan, On teraz biegnie,
By spotkać mnie. / x2
Mija góry, łąki, lasy, by Komunii stał się cud.
On chce chlebem nas nakarmić,
By nasycić życia głód.

 

41. Ofiaruję Tobie, Panie mój

Ofiaruję Tobie, Panie mój całe życie me,
Cały jestem Twój aż na wieki.
Oto moje serce, przecież wiesz,
Tyś miłości
ą mą jedyną jest.


42. Marana tha

Oblubienica i Duch wołają „Przyjdź”,
A kto usłyszy, niech powie „Przyjdź”.
I kto spragniony jest, niech przyjdzie i pije,
Niech wody życia darmo zaczerpnie.
Marana tha, przyjdź Jezu, przyjdź. / x3
Marana tha, przyjdź Panie Jezu, przyjdź.

 

43. Szukajcie wpierw

Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości.
A wszystko inne będzie wam przydane. Alleluja, alleluja.

 
44. Święte Imię Jezus

Święte Imię Jezus / x2 jest na ustach mych
I w sercu mym, w mocy Ducha uwielbiam Cię.
Nie ma w innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom,
Innego imienia, w Nim zbawienie jest.

 
45. Zbawca, On przenosi góry

Okaż nam zmiłowanie, miłość niesłabnącą, niech łaski spłynie moc.
Ześlij Swe przebaczenie, dobroci Twojej dzieło, nadzieją natchnij.

Zbawca, On przenosi góry, a Jego moc zbawia świat, Jego moc zbawia świat.
Odwieczny Autor odkupienia, On z grobu powstałby żyć, śmierć pokonał by żyć.

Przygarnij mnie do serca, utul moje żale, namaść Duchem Swym.
Oddaję Ci swe życie, prowadź mnie swoją drogą, bądź przy mnie blisko.

Ześlij jasność, niechaj ujrzy świat tę chwałę, co roztacza zmartwychwstały Pan, Jezus.

Saviour, He can move the mountains

Everyone needs compassion, love that’s never failing, let mercy fall on me.
Everyone needs forgiveness, the kindness of a Saviour, the hope of nations.

Saviour, He can move the mountains, my God is mighty to save, He is mighty to save
Forever Author of salvation, He rose and conquered the grave, Jesus conquered the grave.

So take me as You find me, all my fears and failures, fill my life again.
I give my life to follow, everything I believe in now I surrender.

Shine Your light and let the whole world see we’re singing for the glory of the risen King.

46. Chwalę Ciebie Panie

Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam.
Wznoszę w górę swoje ręce uwielbiając Imię Twe.

Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś,
nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt.

48. wychwalajcie Go wszystkie narody

O wychwalajcie Go wszystkie narody,
I wysławiajcie Go wszystkie ludy.
Jego łaskawość nad nami potężna.
A Jego wierność trwa na wieki.
O Alleluja, alleluja... / x4

 
49. Kocham Ciebie Jezu

Kocham Ciebie Jezu, wznoszę ręce dając cześć,
Całym światem jesteś mi, uwielbiam Twoje Imię Panie ... (mój).

 

50. Wejdźmy do Jego bram

Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem,
U Jego tronu oddajmy cześć.
Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem,
Radosną Panu śpiewajmy pieśń.

Rozraduj się w Nim, swym Stworzycielu,
Rozraduj się w Nim, światłości swej,
Rozraduj się w Nim, swym Zbawicielu,
Rozraduj się w Nim i wywyższać Go chciej.

51. Jezus daje nam zbawienie

Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój nam.
Jemu składam dziękczynienie, Chwałę z serca mego dam.

Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia,
Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej.
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj.
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.

W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia dar.
Jego śmierć to oczyszczenie, Jego życie chwałą nam.

 

52. Panie mój, przychodzę dziś

Panie mój, przychodzę dziś, serce me skruszone przyjm.
Skłaniam się przed świętym tronem Twym.
Wznoszę ręce moje wzwyż, miłość mą wyznaję Ci,
I uwielbiam Ciebie w Duchu, uwielbiam w prawdzie Cię,
Życie me oddaję Tobie, uświęć je.

 

53. Niechaj miłość Twa

Niechaj miłość Twa, jak potężna fala.
Spłynie tu, przez łaski Twej zdrój.
Chryste dotknij mnie.

54. Jezus, Święty namaszczony Pan

Jezus, Jezus, Święty namaszczony Pan, Jezus.
Jezus, Jezus, żyje wywyższony Pan, Jezus.

Twe Imię jak miód na ustach mych,
Twój Duch jest jak woda duszy mej,
Twe Słowo jak lampa u mych stóp,
Jezu ja kocham Cię, ja kocham.

 

55. Nie bój się, wypłyń na głębię

Nie bój się, wypłyń na głębię, jest przy tobie Chrystus.

 

56. Jezus Chrystus to Panów Pan

Jezus Chrystus to Panów Pan i całej ziemi Król / x2
Jedyny Pan, Władca narodów, Jedyny Pan i Bóg.
W innym Imieniu nie ma zbawienia,
Bo Jezus to Panów Pan.
Jezus to Panów Pan. / x2 Alleluja /x3

57. Jedyny Pan, prawdziwy Bóg

Jedyny Pan, prawdziwy Bóg, 
Wszystko, co mam, oddaję Mu.
On jedynym Panem jest, Sz’ma Izrael! / x2

58. Pan mnie strzeże

Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże.
Czuwa nade mną Bóg, On jest moim cieniem. / x2
Czuwa nade mną Bóg, czuwa nade mną Bóg,
Czuwa nade mną Bóg, mój Bóg.

 
59. Pan jest Pasterzem moim

Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie,
Nad wody spokojne prowadzi mnie.

 
60. Mój Zbawiciel

Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie.
Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie.
On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chcę.
Będę, będę mieszkał razem z Panem mym.

 
61. To mój Pan

To mój Pan, wiele mi uczynił, On moim Bogiem.
To mój Pan, wiele mi uczynił, On mnie uzdrowił.

 

62. On jest moim życiem

On jest moim życiem, On jest moja siłą,
On jest mą nadzieją, Jezus, mój Pan. / x2

Wielbić Cię chcę życiem mym, Wielbić Cię chcę pieśnią mą.
Ze wszystkich mych sił uwielbiać Cię chcę,
Moja nadzieja to Ty.

63. Niech nas ogarnie

Niech nas ogarnie łaska Panie Twa.
Duch Twój Święty niech dotknie nas.

 

64. Kocham, więc nie muszę się bać

Kocham, więc nie muszę się bać.
Zabierz mój strach. / x3
Jezus mówi Ci, że miłość ta zabiera strach. / x3

Ref. Oo Jezus, Jezus, Jezus / x3

Jezus daje Ci miłość swą, nie lękaj się. / x3
Jezus mówi Ci, że miłość ta zabiera strach. / x3

 
65. Król królów

Król królów, Pan panów, chwała, Alleluja / x2
Jezus, Książe Pokoju, chwała, Alleluja. / x2

 

66. Tchnij moc

Ref. Tchnij moc, tchnij miłość i przenikaj życie mnie. / x2

Bo całym sercem swym o
ddaję Ci cześć,
Bo każdą myślą swą oddaję Ci cześć.
I z całej siły swej oddaję Ci cześć,
O Panie mój, Panie mój.

 
67. Wspaniały Dawco miłości

Wspaniały Dawco miłości, składamy na Twoim stole
Wszystko, co mamy, wszystko, co mamy,
Choć i tak to od wieków jest Twoje.

 

68. Przed obliczem Pana

1. Przed obliczem Pana uniżmy się. / x2
Pan sam wywyższy nas, Jego jest ziemia i czas,
Pan sam wywyższy nas.

2. Wszystkie moje troski oddajmy Mu. / x2
Pan sam wywyższy nas, Jego jest ziemia i czas,
Pan sam wywyższy nas.

69. Baruh haszem

Baruh haszem hamaszija Jeszua, Baruh haszem Adonai. / x4
Wysławiam Imię Mesjasza Jezusa, wysławiam Imię Pana/ x4

 

70. W lekkim powiewie

W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie. / x2
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień,
Ale w lekkim powiewie Przychodzisz do mnie,
Ale w lekkim powiewie Nawiedzasz duszę mą.

 

71. Oto stoję u drzwi

Oto stoję u drzwi i kołaczę. Oto stoję u drzwi i kołaczę.
Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.

 
72. Otwórz me oczy

Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa
I być bliżej Niego, i kochać goręcej.
Otwórz me uszy i naucz mnie słuchać,
Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa.

 
73. Zbuduj, Ojcze nas

Zbuduj Ojcze nasz nowe Jeruzalem. /x2
Zwołaj Panie narody swe,
Niechaj w jedno połączą się.
Zbuduj nowe Jeruzalem, nowe Jeruzalem.

 

74. Jezus mój dobry jest

1. Jezus mój / x2 dobry jest / x2
Dobry jest / x2 Jezus mój / x2
Doradca, Boży Syn, dobry jest.

2. Jezus mój / x2 wspaniały jest / x2
Wspaniały jest / x2 Jezus mój / x2
Książę Pokoju, Wszechmogący Bóg.
Wspaniały jest.

 

75. Jedyny Pan, prawdziwy Bóg

Jedyny Pan, prawdziwy Bóg, wszystko, co mam, oddaję Mu.
On jedynym Panem jest, Sz’ma Izrael! / x2

76. Jezus jest tu

1. Jezus jest tu,Jezus jest tu.
O wznieśmy ręce wielbiąc Jego Imię,
Jezus Jest tu!

2. Pan jest wśród nas, Pan jest wśród nas.
O wznieśmy ręce wielbiąc Jego Imię,
Pan jest wśród nas.

3. Bóg kocha nas, Bóg kocha nas.
O wznieśmy ręce wielbiąc Jego Imię,
Bóg kocha nas.

77. Jezus zwyciężył

Jezus zwyciężył, to wykonało się,
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc.
Jezus jest Panem, o Alleluja.
Po wieczne czasy Królem królów jest.
Jezus jest Panem. /x4
Tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem.
On jest Panem ziemi tej.

78. Miłość Twa

Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest.
Wielka jest wierność Twa, do nieba sięga wzwyż.
Miłość Twa głębsza niż ocean bez dna.
Wielka jest wierność Twa, gdy do mnie zniżasz się.

79. Jezus, Najwyższe Imię

Jezus, Najwyższe Imię, Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju.
Emmanuel, Bóg jest z nami, 
Odkupiciel, Słowo żywota.
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, Jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech, Baranek na wieki, Królów Król i Panów Pan.

 
80.Pan mnie strzeże

Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże.
Czuwa nade mną Bóg, On jest moim cieniem. / x2
Czuwa nade mną Bóg, /x3 mój Bóg.

 

81. Chcę wywyższać imię Twe

Chcę wywyższać imię Twe, chcę zaśpiewać Tobie chwałę.
Panie dziś raduję się, bo przyszedłeś by mnie zbawić.
Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie.
Na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług.
Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty,
Chcę wywyższać imię Twe.

Lord, I Lift Your Name On High

Lord, I lift Your name on high. Lord, I love to sing Your praises.
I'm so glad You're in my life, I'm so glad You came to save us.
You came from Heaven to Earth to show the way.
From the Earth to the cross my debt to pay.
From the cross to the grave, from the grave to the sky.
Lord, I lift Your name on high.

82. Hava Nagila

HAVA NAGILA (x3) V’NISM’ CHAH (x2)
HAVA N’RAN’NA NA (x3) V’NISM’CHAH (x2)
URU, URU ACHIM !
URU ACHIM BELEV SAMEACH (x4)
URU ACHIM (x2) BELEV SAMEACH

Przyjdźcie radośnie, (x3) wielbijmy Go (x2)
Przyjdźcie, radujmy się, (x3) wielbijmy Go (x2)
Bracia, bracia wstańcie !
Wywyższajmy Jego Imię (x4)
Dzisiaj tu (x2) radosnym sercem.

83. Chrystus Pan

Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca nasz zgodził się
Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał,
Ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że krew Jego
Zbawia, oczyszcza i leczy.

Wywyższony bądź, Jezu Baranku mój.
Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś mój Król.
Wywyższony bądź, Boży Baranku.
Przed Twym tronem dziś najwyższy składam hołd.

84. Dzielmy się wiarą jak chlebem

Dzielmy się wiarą jak chlebem.
Dajmy świadectwo nadziei.
Bóg ofiarował nam siebie
I my mamy się Nim z ludźmi dzielić.

1. Chleba tego nie zabraknie,
Rozmnoży się podczas łamania.
Potrzeba tylko rąk naszych
I gotowości dawania.

2. Nikt nie zapala lampy,
By potem ją schować pod korcem.
Skoro Bóg nas światłem natchnął,
Trzeba z tym światłem iść w drogę.

3. Odrzućmy zwątpienie i trwogę,
I choć świat się śmieje z proroków.
Musimy świadczyć odważnie
W służbie ludziom i Bogu.

85. Jesteś blisko mnie

Jesteś blisko mnie, a tęsknię za Duchem Twym.
Kocham kroki Twe i wiem jak pukasz do drzwi.
Przychodzisz jak ciepły wiatr, otwieram się i czuję znów, że:
Twoja miłość jak ciepły deszcz, Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia.
Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry Święty Duch ogarnia mnie.

86. Jak ożywczy deszcz

Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź,
Dotknij naszych serc, rozpal ognia żar.
Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej,
Bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. / x2

 
87. Zmartwychwstał Pan

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc.
Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc.
Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz, przez nią wejdź.
Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć.

1. Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest Jego łaska.
Z grobu powstał dziś Pan, ta noc jest pełna blasku.
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić.
Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić.

2. Lepiej się uciec do Pana niż zaufać książętom.
Pan, moja moc i pieśń, podtrzymał, gdy mnie popchnięto.
Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć.
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń.

3. Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym.
Pan wysłuchał mnie, On jest Zbawieniem mym.
Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona.
Tańczmy dla Niego dziś, prawica Pańska wzniesiona.

88. Jeruzalem, Jeruzalem

Ref. Jeruzalem, Jeruzalem to miasto, na które czekamy./ x2
Ze względu na licznych przyjaciół, ze względu na wielu mych braci,
Będę się modlił o dobro dla ciebie i wołał: Pokój z Tobą.

1. Jest radość we mnie, ktoś mi rzekł: Chodźmy do domu Pana.
Już stoją stopy u twych bram, Święte Jeruzalem.

2. I ród za rodem śpiewa, by Wielbić Imię Pana.
Też wielbią Boże tron Twój i Święte Jeruzalem.

3. A proście o dar, by Pan sam kochał to swoje miasto.
Niech rośnie pokój, gdzie twój mur, Święte Jeruzalem.

 

89. Powietrzem moim jest

Powietrzem moim jest /2x obecność Twoja święta w sercu mym.
Powszednim chlebem mym /2x Twe żywe słowo dane mi dziś.
Bez Ciebie nie mogę już żyć. Dla Ciebie me serce chce bić.

BREATH

This is the air I breathe /x2 Your holy presence living in me.
This is my daily bread /x2 Your very word spoken to me.
And I, I'm desperate for you. And I, I'm lost without you.

 

90. Dotknij, Panie, moich oczu

Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał, abym przejrzał.
Dotknij Panie moich warg, abym przemówił z uwielbieniem.
Dotknij Panie mego serca i oczyść je.
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.

91.O, zbudź się wreszcie

O zbudź się wreszcie i ze snu powstań, a uwolni prawda cię!
Bo z góry Syjon twój idzie Zbawca i rok łaski zaczął się!

Ref.: O Alleluja! x2 Alleluja, Panu cześć!


92. Blisko, blisko

Blisko, blisko, blisko jesteś, Panie mój.
Blisko tak, że czuję tchnienie Twe.
I przychodzisz do mnie, już dotykasz mnie,
Łaską przebaczenia karmisz moją duszę.

 

Licznik odwiedzin

DzisiajDzisiaj30
WczorajWczoraj282
WszystkieWszystkie641779

Zegar

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player